ANSÖK MED LINKEDIN

ELLER
Inga kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Dagligvaruhandeln
Detaljhandeln
Adobe CC-programmen
PowerPoint
Wordpress
Sketchup
3D Studio Max
Ja
Nej
Ladda upp CV dokument här (.docx, .doc eller .pdf)
Ladda upp övriga dokument här (.docx, .doc eller .pdf)
Jag ger härmed mitt samtycke till att uppgifterna jag lämnar i denna ansökan kan användas för att matcha mig mot detta och andra jobb. Klicka för att läsa mer.
Jag ger härmed mitt samtycke till att uppgifterna jag lämnar endast används i denna ansökan. Klicka för att läsa mer.